Newspaper De Morgen likes our ideas!

Get a hold of De Morgen this morning, one of our famous national newspapers and read the following article on the 4 criteria of futureproof screening. #soproud

Article in Dutch (for a translation, contact us):

Futureproof screenen voor welzijn De toekomst vraagt dat de excellente werkgever continu en respectvol een vinger aan de welzijnspols van de medewerker houdt. Hoe men de vinger precies aan de pols tracht te houden, verschilt vandaag erg van bedrijf tot bedrijf. Het ene bedrijf houdt vast aan de traditionele risicoanalyse, het andere grijpt naar health coaching. Futureproof screenen is evidence-based, oplossingsgericht, schaalbaar en op te volgen. Evidence-based houdt een stevige onderzoeksbasis in om betrouwbaar te meten wat relevant is voor welzijn. Daarnaast ligt de klemtoon op wat het management wil weten. Bedrijven zijn, afhankelijk van het moment en de uitdagingen, geïnteresseerd in diverse metingen. Vandaag is dat een meting voor arbeidstevredenheid, het volgende jaar wenst men in te zoomen op vitaliteit of het burn-outrisico. Er is dus niet één screeningsinstrument dat alle vragen voor welzijn kan beantwoorden, maar wel één wetenschappelijke kwaliteitsnorm. Bovendien zijn naast zelfrapportering soms bijkomende objectievere informatiebronnen aangewezen zoals biomerkerbepaling uit bloed of data van het sociaal secretariaat. Oplossingsgericht houdt in dat we de kloof tussen screening en interventie dienen te overbruggen. Een werknemer accepteert vandaag niet dat hij bevraagd wordt en de resultaten of een interventie een jaar later krijgt. Screening en interventie moeten naadloos op elkaar aansluiten. Schaalbaarheid impliceert dat grote groepen via een app snel bevraagd kunnen worden en dat het management deze geaggregeerde resultaten meteen kan raadplegen. De toekomst vraagt dat screenings, interventies en resultaten op te volgen zijn via moderne business intelligence systemen waar ‘harde’ endpoints al langer door het management op te volgen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *